Porozmawiajmy o zagrożeniach…

W dniu 26 marca 2019 r. gościliśmy w naszej bursie Panią mł. asp. Marlenę Potasińską z Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Głównym tematem spotkania były konsekwencje prawne związane z naruszaniem przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Młodzież uzyskała również informacje nt. cyberprzemocy i innych zagrożeń wiązanych z używaniem Internetu. Pani aspirant poruszyła również problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie oraz omówiła konsekwencje wynikające z naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.