Pożegnanie tegorocznych maturzystów

20 kwietnia 2023 pożegnaliśmy w bursie tegorocznych maturzystów.
Uroczystości tej towarzyszyło motto:
„Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.
Nie uda się nam mieć wszystkiego na raz…
Coś kończy się żeby coś mogło trwać.”
Pożegnanie rozpoczęła część artystyczna, którą zaprezentowali wychowankowie:
  • Katarzyna Kuźnicka, Barbara Maleta, Oliwia Dzikowska, Martyna Sobczak.
Następnie głos zabrali dyrektor CKZiU Marcin Szymczak oraz wicedyrektor do spraw Bursy Szkolnej im. Janusza Korczaka Monika Walendowska. Dyrekcja żegnając maturzystów podziękowała im za zaangażowanie w życie bursy i życzyła jednocześnie jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych oraz dostania się na wymarzone studia.
Każdy wychowanek otrzymał drobny upominek, a abiturienci, którzy ukończyli swoje szkoły z wyróżnieniem, pamiątkowe dyplomy i prezenty.