SPRZĄTANIE ŚWIATA

Fundacja „Nasza Ziemia” przygotowała w tym roku jubileuszową edycję Sprzątania Świata pt.,,Akcja Segregacja”. Jej celem było promowanie wartości nawyku segregowania śmieci dla dobra całego społeczeństwa .W dniu 19.09.2018 r. młodzież z naszej bursy, pod opieką pani Sylwii Zasiadczyk, wzięła udział w tym przedsięwzięciu zbierając odpady w okolicy zamieszkania. Na terenie bursy umieszczono plakaty informacyjne dotyczące akcji, a wychowankowie wykonali innowacyjną wystawę pod nazwą „Sprzątanie Świata”.

Sylwia Zasiadczyk