Tydzień Walki z Narkomanią 2021

W dniach od 25.01.2021r., do 01.02.2021r. w naszej placówce przeprowadzona została akcja pod nazwą Tydzień Walki z Narkomanią. Celem działania była profilaktyka młodzieży w zakresie uzależniania od narkotyków oraz uświadomienie wychowankom jak groźny i zgubny wpływ na zdrowie i życie, może mieć kontakt z substancjami odurzającymi. Efektem aktywnego uczestnictwa wychowanków w podejmowanych działaniach jest gazetka edukacyjna.

Źródła:

Katarzyna Matyjasik
Irena Kujawska

This slideshow requires JavaScript.